A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC ÂN PHÚ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHUYÊN ĐỀ “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

     Chiều ngày 17 tháng 11 năm 2022. chi bộ trường TH Ân Phú tổ chức Chuyên đề " Một số vấn đề lý luận và thực tiến về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam của Tổng bí thư Nguyễn Phú trọng.

      Về tham dự chuyên đề phía Đảng uỷ có đồng chí Nguyễn Đình Hảo - Đảng uỷ viên - Trưởng công an xã Ân Phú. Chi bộ có 12/12 Đảng viên có mặt.

- Chủ trì: Đồng chí Đặng Thị Tường - Chức vụ: Bí thư Chi bộ

- Thư ký: Đồng chí Nguyễn Thị Tú Oanh. - Chức vụ: Nhân viên thư viện.

Thực hiện công văn số 721-CV/HU, ngày 10/10/2022V/v tăng cường sinh hoạt Chuyên đề tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.Để tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Kế hoạch số 41-KH/HU, ngày 27/5/2022 về Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của TổngBí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhằm mục đích để các đ/c Đảng viên nhận thức sâu sắc về chuyên đề và sau chuyên đề các đ/c vận dụng được các gì từ chuyên đề để liên hệ vào cuộc sống.

Thực hiện chủ trương trên  Đảng ủy xã ban hành kế hoạch đợt sinh hoạt chính trị trong các kỳ sinh hoạt, tập trung cao điểm vào tháng 11, song song với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo việt nam 20/11/1982-20/11/2022. Chi bộ trường TH Ân Phú tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

* Chi bộ nghe đ/c Phan Thị Quyên bc tóm tắt nội dung chuyên đề.

* Đ/c Bí thư chi bộ định hướng tham luận: Nội dung chuyên đề Cấp ủy đã gửi tới mỗi ĐV và chắc chắn các đ/c đã tập trung nghiên cứu kỹ và để các đ/c có tham luận sát với trọng tâm chuyên đề tôi định hướng như sau: - Chủ nghĩa xã hội là gì và vì sao VN lại chọn con đường đi lên CNXH; Làm rõ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn quá trình xây dựng CNXH ở VN, chủ trương và giải pháp; Làm rõ thêm sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố ban đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng việt nam; Bằng cách nào để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở VN,… tất cả đều có liên hệ thực tế.

Các ý kiến tham luận tại buổi chuyên đề:

  1. Tham luận đ/c Phan Thị Minh: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lại chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội? Liên hệ thực tế.
  2. Tham luận đ/c Đậu Tùng Anh: Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, liên hệ thực tế.
  3. Tham luận đ/c Nguyễn Thị Toàn: Làm rõ những vấn đề đặt ra từ thực tiến quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam và chủ trương, giải pháp xây dựng CNXH ở Việt Nam, liên hệ thực tế.
  4. Tham luận đ/c Nguyễn Hồng Thắm: Khẳng định và làm rõ mô hình CNXH ở Việt Nam, liên hệ thực tế.
  5. Tham luận đ/c Trần Thị Hồng Lan: Làm rõ thêm về sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, liên hệ thực tế.
  6. Tham luận đ/c Nguyễn Huy Vinh: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở VN, liên hệ thực tế.
  7. Tham luận đ/c Nguyễn Thị Tú Oanh: Làm cách nào và Bằng cách nào để từng bước xây dựng thành công CNXH ở Việt Nam, liên hệ thực tế.

* Chi bộ đã được nghe 7 tham luận nghiên cứu tìm hiểu về chuyên đề rất chất lượng.

Chuyên đề thực sự có chiều sâu khi được nghe ý kiến chỉ đạo của đ/c Nguyễn Đình Hảo – Đảng ủy viên- Trưởng công an xã.

* Đ/c Bí thư chi bộ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại biểu cấp trên.

 Đ/c Bí thư chi bộ thống nhất, kết luận chuyên đề:

Sau một buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đã được các đ/c quan tâm đưa ra nhiều tham luận đã nhận thức sâu sắc của cá nhân đối với chuyên đề và tác dụng của chuyên đề đối với bản thân có liên hệ với chi bộ, đơn vị địa phương nơi công tác và sinh sống.

         Đồng chí Bí thư chi bộ đã nhấn mạnh thêm về chuyên đề nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn đặc biệt là tổng kết lý luận về đường lối đổi mới và những bài học kinh nghiệm, những vấn đề có tính quy luật về thực tiễn và công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ta. Đồng thời đây cũng là tài liệu để quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ Đảng viên và nhân dân về CNXH và con đường đi lên CNXH ở VN. Chuyên đề có ý nghĩa quan trọng nhằm khơi dậy và phát huy khát vọng phát triển quê hương đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Một số hình ảnh tại buổi chuyên đề:

Đ/c: Nguyễn Đình Hảo - Đảng uỷ viên - Trưởng công an xã phát biểu chỉ đạo buổi chuyên đề

Đ/c Đặng Thị Tường - Bí thư chi bộ thông qua nội dung buổi chuyên đề

Chủ trì buổi chuyên đề: Bí thư và P bí thư chi bộ

Đ/c Đoàn Sỹ Ghi Ta - P. Bí thư chi bộ điều hành buổi chuyên đề

Đ/c Phan Thị Quyên đại diện cho cấp uỷ thông qua nội dung bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tham luận của Đ/c Đậu Tùng Anh

Tham luận của Đ/c Nguyễn Thị Toàn

Tham luận của Đ/c Trần Thị Hồng Lan

Tham luận của Đ/c Nguyễn Hồng Thắm

Tham luận của Đ/c Nguyễn Huy Vinh


Tác giả: Trường Tiểu học Ân Phú
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 12 : 272